ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Cochlear Implant Foreningen
Støtte og rådgivning omkring Cochlear Implant (CI)
Dansk Blindesamfund Fyn
Dansk Blindesamfund varetager blinde og stærkt svagtsynedes interesser, for herigennem at sikre lige ...
Dansk Handicap Forbund
Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.
Danske Handicaporganisationer (DH)
DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige ...
Foreningen af Yngre Pensionister
Foreningen samler førtidspensionister, under 65 år, til kammeratligt og indholdsrigt samvær og medvi ...
Foreningen Danske DøvBlinde
Foreningen arbejder for mere ligestilling og større mulighed for døvblinde og synshæmmedes deltagels ...
Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier(FBHF)
FBHF’s formål er at skabe bedre vilkår for børn og unge med handicap. Gennem arrangementer og aktivi ...
Fyns Døveforening
Foreningens formål er at skabe netværk og sociale aktiviteter for døve på Fyn. Alle aldre er velkomn ...
Handicapklubben
Klubben tilbyder samvær og aktiviteter til handicappede.
Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
Forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårør ...
Hjerneskadeforeningen Fyn
Foreningen tilbyder støtte og tilbud til hjerneskadede og deres pårørende.
Hovedtropperne - Hjerneskadeforeningen (16-35 årige)
Tilbud målrettet 16-35 årige med erhvervet hjerneskade.
Høreforeningen Odense Lokalafdeling
Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og meni ...
Landsforeningen autisme, Kreds Fyn
Formålet er at skabe de bedst mulige forhold for autistiske børn, unge og voksne.
LEV Odense - Udvikling for udviklingshæmmede
LEV arbejder for forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårøre ...
Lokalforeningen af fleks- og skånejobbere (LAFS) Odense og Fåborg Midtfyn
Interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere.
Ordblinde/Dysleksiforeningen på Fyn
Varetager interesser for mennesker med ordblindhed over for myndigheder og offentligheden.
Polioforeningen - specialister i børnelammelse
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter polio, gennem ...
Team U Frivillig
Foreningen der formidler og støtter udviklede til frivillighedsjob
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ULF arbejder for at få indflydelse, modvirke mobning og diskrimination af udviklingshæmmede, arrange ...
Ulykkespatientforeningen
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter en ulykke, gen ...