Alzheimerforeningen, lokalforening Fyn
Foreningen har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.
Besøgstjenesten v/ Fredens Kirke
Tilbud til beboere i Fredens Sogn som ikke får opfyldt deres behov for samvær med andre.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er n ...
Frelsens Hær
International, kristen kirke der udfører socialt arbejde i det meste af verden.
Fyns Døveforening
Foreningens formål er at skabe netværk og sociale aktiviteter for døve på Fyn. Alle aldre er velkomn
Havebæks Venner
Støtter Plejecenter Havebæk via aktiviteter for beboerne.
Holluf Pile Pensionistforening
Socialt samlingspunkt for pensionister og førtidspensionister.
IT til ældre
Netcaféer til ældre.
Krepo Odense
Samvær og læring for efterlønnere og pensionister.
Landsforeningen for Førtidspensionister LFFS-Odense
Arbejder for bedre vilkår for nuværende og fremtidige fleksjobbere og førtidspensionister.
Røde Kors Odense
Afholder sociale aktiviteter, primært til forebyggelse af ensomhed hos voksne.
Seden Seniorklub
Socialt samvær for seniorer.
Seniorhus Odense
Samlingssted for ældreorganisationer
Ældre Hjælper Ældre
Undervisning i IT til personer over 60 år.
Ældrecentret Huset
Møde- og spisested for seniorer.
Ældresagen
Arbejder for ældre, enlige, svage og udsatte borgere i Odense.