Center for Seksuelt Misbrugte Syd, CSM-Syd - Frivilligsektion
Anonym støtte og vejledning til personer over 18 år der har været seksuelt krænket på et eller andet
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol
Fyns Spor
Spor er en forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for voksne, der har senfølger af seksuel
Joan-Søstrene
Joan-søstrene tilbyder voldsramte kvinder anonym telefonrådgivning om psykologiske, sociale og jurid
Krisecenter Odense for voldsramte kvinder
Tilbud til kvinder der er udsat for vold eller trusler om vold – fysisk, psykisk, seksuelt, økonomis
Offerrådgivning Fyn
Telefonisk og personlig rådgivning til ofre for forbrydelser.
Røde Kors Odense
Afholder sociale aktiviteter, primært til forebyggelse af ensomhed hos voksne.