2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
BoPaM-landsforeningen for støtte til børn og pårørende af misbrugere
Foreningen sætter fokus på de virkninger, misbrug i familien kan have på børn og unge.
Broen-Odense
Fritidstilbud til udsatte børn
Børn, unge og sorg. Rådgivnings- og forskningscenter
Rådgivning for børn og unge der har forældre eller søskende der er alvorligt syge eller døde.
Børns Vilkår (herunder Børnetelefonen)
Anonym telefon- og chatrådgivning for børn og forældre.
Børns Voksenvenner
Venskab mellem ressourcerige voksne og børn med et lille voksennetværk.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er n ...
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Fyn
At forbedre Flygtninges vilkår i Danmark, udbrede viden omkring flygtninge-sagen.
Den fynske sorggruppe for børn og unge
En forening, der har til formål at hjælpe børn, som har mistet et nærtstående familiemedlem.
Det Grønlandske Hus
Vejledningscenter for herboende grønlændere, f.eks. studerende, nytilflyttede, socialt udsatte m.m.
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol
Headspace
Anonym rådgivning for børn og unge.
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at
Matematikcenter
Lektiehjælp i matematik til og med ungdomsuddannelsesniveau.
Natteravnene
Synlige voksne skaber tryghed i nattelivet.
Pigeliv
Forening som tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år
Red Barnet Odense Lokalforening
Støtte til udsatte børn og deres familier i lokalområdet, deltagelse i landsindsamlinger.
Red Barnet Ungdom
Ingen beskrivelse
Røde Kors Odense
Afholder sociale aktiviteter, primært til forebyggelse af ensomhed hos voksne.
SAHAN
SAHAN formidler viden om det danske samfund til somaliske kvinder, så de bedre kan bakke op om deres
Samtaleboblen
Støtte til studerende der oplever kriser under studiet.
Samtalegrupper for Unge
Føler du dig ensom, anderledes, mobbet? I en samtalegruppe møder du forståelse, omsorg, støtte. For
Stoppestedet
Værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende.
Ungdommens Røde Kors
Arbejder for forbedring af forholdene for udsatte børn og unge
Unge for Ligeværd (UFL)
Har du det lidt svært med det boglige? med kontakten? Så find nye venner i UFL.
Ventilen
Ventilen arbejder for at forebygge ungdomsensomhed.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.